Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska åk 8 vt-20

Skapad 2020-01-13 17:55 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Inom undervisning i franska ges du möjlighet att: • utveckla din förmåga att använda franska för att kommunicera i tal och skrift om t ex ditt hem, en stad med byggnader, transportmedel, om länder.... • fördjupa din förståelse av talad franska i olika situationer och sammanhang; • utveckla din förmåga att reflektera över levnadssätt och kultur i fransktalande länder; • utveckla såväl lust som förmåga att lära dig språk.

Innehåll

 

Tidsplan

 

Vi startar vårterminen med området Mitt hem. Vi kommer under några veckor arbeta med att samtala, läsa om och berätta om hur vi bor. Arbetsområdet omfattar ord och begrepp som har att göra med hus/lägenhet samt möbler och rum. 

Därefter kommer vi att fortsätta i en ny bok, Chez nous 3 och börja med första kapitlet som handlar om att fråga efter vägen, beskriva vägen  och transportmedel. 

Läxor och det vi gör finns i gruppens  Lärlogg i Unikum, som publiceras varje vecka. 

Uppdatering av denna planering kan komma senare under terminen då det är svårt att veta hur långt vi hinner på grund av schemabrytande aktiviteter. 

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • eget arbete i franskböckerna
 • övningsmästaren (ljudfiler, glosor och övningar på nätet kopplat till läromedlet Chez nous
 • Quizlet och program från UR skola och SLI, mediacenter

Material

 • textbok
 • övningsbok
 • iPad
 • skrivhäfte

Utvärdering och bedömning

       Deltagande på lektionerna, läxförhör och redovisningar.

       Två förberedda prov: onsdagen den 19 februari  och onsdagen den 8 april. Därutöver testas de olika förmågorna höra, läsa, skriva och lyssna  i oförberedda prov framför allt mot slutet av terminen. 

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där tyska används;
 • berättelser, dialoger;
 • grammatiska strukturer;
 • ord och fasta språkliga uttryck i texter och i talat språk i olika situationer.

Kunskapskrav

      (se Läroplanen för Moderna språk)

Matriser

M2
Bedömningsmatris FRANSKA 7-9

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/Samtala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Realia
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.

M2
Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Kulturella företeelser
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du har svårt att kommentera olika företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar översiktligt några företeelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: