Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 3

Skapad 2020-01-13 19:20 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
programmering.
Grundskola 3 Svenska Matematik Teknik
Vad är programmering? Vilka föremål i vår omgivning är programmerade? Vi programmerar varandra och testar på blockprogrammering som tex Tynker och Swift på Ipad? Häng på och bli nyfiken på programmering.

Innehåll

Konkretiserande mål:

 • Vad programmering är och vilka föremål som är programmerade.
 • Begrepp som hör till programmering.
 • Hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

Undervisning-arbetssätt:
Eleverna kommer 

 • få programmera en kompis med hjälp av instruktioner.
 • Testa på blockprogrammering. 
 • Titta på delar av programserien Programmera mera (ur.se)

Bedömning: 

 • Visa förståelse för vad som är programmering och inte.
 • Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under passen vi arbetar med programmering.
 • Visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Sv Ma Tk
Programmering

Tekniska lösningar och arbetssätt

Din förmåga att...
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
med stöd använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering.
använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering.

Programmering

 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
med stöd kan programmera t.ex Tynker och Swift på Ipad.
på egen hand programmera t.ex Tynker och Swift på Ipad.
Ny aspekt
med stöd förstår symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
förstår symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: