Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-01-13 19:21 i Testförskola Alingsås
Förskola
Stärka barnen i deras språkutveckling.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

 

Vi har uppmärksammat att vi behöver fokusera extra på barngruppens språkutveckling.

Att kunna tag in, lyssna och öka ords- och begreppsförrådet.

 

Läroplansmål

Se målen nedan.

Var är vi? (Utgångspunkt)


Vi upplever att där finns en del språksvårigheter.

Svårigheterna att kunna hänga med genom en hel saga kan vara svårt.

Vart ska vi?

Att barnen ska ha stärkt ords- och begreppsförmåga.

Kunna hänga med i en saga.

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Att på olika sätt gestalta olika böcker.

Vi dokumenterar via veckoreflektioner och månadsreflektioner i pappersform.

Veckoreflektionerna ska finnas nära till hands för att vi lätt ska kunna skriva upp vad vi gjort och hur det gått.

Vi har även planerat in när vi ska ha månadsreflektionerna för att vi ska få en struktur på det hela.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: