Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INSTRUKTION-UDHËZIM

Skapad 2020-01-13 19:39 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under 6 veckor kommer du att arbeta med instruktioner och lära dig vad som är viktigt när man ger en instruktion. Du kommer att läsa, skriva och analysera olika instruerande texter, t.ex. spelregler, recept och instruktioner tex. till något man ska bygga.

Innehåll

Genom att

läsa instruktioner, skriva instruktioner och bedöma våra egna och andras instruktioner.

diskutera och lära oss vad som är en bra och mindre bra instruktion. 

Ska vi

lära oss vad som kännetecknar en instruerande text.

lära oss att skriva instruerande texter. 

lära oss textens struktur genom att använda underrubriker, kronologisk ordning och stycken.

prata om olika verbformer.

öva på stavning, skiljetecken och andra skrivregler. 

För att

lära oss att skriva instruktioner

skilja dessa från andra texttyper.

……..

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans, i par och självständigt.

Vi tittar på de delar och språkliga drag som är typiska för instruktioner.

Vi övar på att skriva korta och tydliga meningar.                                      

Vi övar oss på att följa instruktioner.                                                          

Vi övar oss på att skriva verb i imperativ.

I slutet av området ska du skriva en egen instruerande text i form av en instruktion.

Bedömning

 

Du ska kunna

·       välja passande rubrik

·       organisera innehållet

·       skriva lista som talar om vad som behövs

·       använda rätt tempus 

·       visa arbetsgången, i rätt ordning

·       skriva korta, tydliga instruktioner med hjälp av bilder

·       planera och skriva en instruktion på egen hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: