Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2020-01-13 19:50 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. En förklarande text talar om varför något sker eller hur något fungerar. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Mål

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

 • förstå syftet med en förklarande text
 • lära sig hur en förklarande text är uppbyggd
 • lära sig hur olika strategier kan användas för att ta till sig innehållet i en text
 • lära sig använda orsaksord och tidsord
 • skriva förklarande texter, både tillsammans och på egen hand
 • kunna välja eller själv framställa bilder som samspelar med texten

Innehåll

Språkliga strukturer:          

Tempusformer (presens och preteritum)

Sambandsord för ordning, orsak och verkan

Språkliga drag:                      

Förklarande texters uppbyggnad

Rubriksättning och styckeindelning

Studieteknik:                         

Lässtrategier (översiktsläsning/skumläsning, sökläsning, närläsning/djupläsning, lustläsning)

Multimodalitet:                   

Samspelet mellan text och bild

Tillvägagångssätt

 Övningar i ett kopierat häfte

 Övningar i ZickZack-boken 

 Skriva egna texter

Bedömning

Eleverna bedöms i första hand utifrån den egenproducerade text som lämnas in vid arbetsområdets avslut men även på deltagande under lektioner och muntliga bevis på förståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: