Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3

Skapad 2020-01-13 20:18 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Längd, tid och samband

Innehåll

 

Tidsperiod: vecka 49 - 6

Material: Matematikboken X kapitel 3 (s. 102 - 161), arbetsblad, gemensamma uppgifter samt läxor 6 - 10

Innehåll:

 • Uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
 • Utföra beräkningar med tid 
 • Sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
 • Slapa tabeller för att sammanställa statistik
 • Avläsa, tolka och rita diagram
 • Ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Veckoplanering 

Vecka 48:

Repetitionsuppgifter inför provet kapitel 2

Introduktion till kapitel 3 (3.1), arbetsblad samt gemensamma uppgifter 

Vecka 49:

Skriftliga prov (del A och B), kapitel 3 (3.2), arbetsblad samt gemensamma uppgifter

Vecka 50:

Kapitel 3, (3.3), arbetsblad samt gemensamma uppgifter

Vecka 51:

Betygssamtal och extrablad

Vecka 2 (år 2020):

Uppvärmningsuppgifter, kapitel 3 (3.4), arbetsblad samt gemensamma uppgifter

vecka 3:

Taluppfattning och huvudräkning i sidan 127, kapitel 3 (3.4), arbetsblad samt gemensamma uppgifter

Vecka 4: 

Resonera och utveckling i sidan 136, kapitel 3 (3.5) samt (3.6)

Vecka 5:

Kapitel 3 ( 3.6), sammanfattning, blandade uppgifter, Begreppsuppgifter (aktiviteter) och Test 3

Vecka 6: 

Diagnostest, Träna mera, det skriftliga provet för kapitel 3

 

Läxor:

Inlämningsdagar 

 • Vecka 50 fredag (Läxa 6)
 • Vecka 3 fredag (Läxa 7)
 • Vecka 5 fredag (Läxa 8)
 • Vecka 7 fredag (Läxa 9)

Bedömningsmaterial:

 • Inlämningsuppgifter (läxor, arbetsblad samt gemensamma uppgifter), arbete med uppgifterna i matematikboken
 • delaktighet under lektioner (eget och gemensamt arbete)
 • diagnostest
 • test samt skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: