👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 9 - vt 2020

Skapad 2020-01-13 20:39 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här området av geometrin arbetar vi med symmetri och likformighet hos geometriska objekt. Sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala samt att räkna med kvadratrötter och använda hos av Pythagoras sats.

Innehåll

I det här området får du lära dig: 

 • om symmetriska egenskaper hos objekt
 • använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras sats
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • spegling
 • symmetri
 • symmetrilinje
 • rotationssymmetri
 • likformighet
 • proportion
 • längdskala
 • areaskala
 • volymskala
 • kvadratrot 
 • Pythagoras sats
 • katet 
 • hypotenusa

Arbetssätt: 

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter 
 • problemlösning
 • enskild räkning 
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition
 • små test under arbetets gång
 • prov

Använd Matematikboken Z webbapp (https://webbapp.liber.se/matematikboken-z/#/3-geometri) för att titta på filmer med genomgångar till varje avsnitt, både som förberedelse och repetition, gör uppgifterna Träna begrepp och Träna mera som finns till varje avsnitt som ett sätt att stämma av med dig själv och repetera.  

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/gruppuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga mig om hjälp. 

Grovplanering:

Nedan finns en grovplanering över de avsnitt vi kommer arbeta med och när med utgångspunkt i Matematikboken Z. Ha den som hjälp när du planerar ditt arbete så att du ligger i fas. Du har fått en mer detaljerad planering i hand där du kan pricka av de uppgifter du gjort och skriva in övriga uppgifter vi arbetar med. Målet är att arbeta med minst 2 nivåer per avsnitt. 

Före jul 3.1 Spegling och symmetri (s. 108-113) 3.2 Likformighet (s. 114-118)

v. 2-3   3.3 Skala (s. 120-125)

v. 4      3.4 Kvadrater och kvadratrötter (s. 127-133)

v. 5      3.5 Pythagoras sats (s. 134-141)

v. 6      Repetition och problemlösning

v. 7      PROV tisdag 11 februari

Bedömning 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9