👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous kapitel 3 a och b

Skapad 2020-01-13 21:31 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer ni få lära er att lite kort berätta om er familj och släkt i både tal och skrift.

Innehåll

Syfte

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Lärandemål

Efter avslutat arbetsområde kommer du ha utvecklat ditt ordförråd och din förmåga att tala och skriva på franska. Du kommer att ha utökat dina kunskaper om grammatiska strukturer.

 

Undervisning

 • Vi läser texter och lär oss ordförråd
 • Vi gör tillhörande övningar i läroboken
 • Vi pratar om grammatiska strukturer
 • Vi har hörövning
 • Vi skriver en text om vår släkt
 • Vi berättar muntligt om vår släkt med hjälp av en mind-map eller stödord

Bedömning

Du kommer att skriva en text som lämnas in för bedömning.

Du kommer att hålla en kort muntlig presentation för en mindre grupp som kommer att bedömas.

 

Uppgifter

 • Läxförhör 3a -3c

 • Muntligt framförande