Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAPP - Text och illustration

Skapad 2020-01-13 21:38 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 6 – 9 Bild
Vi ska göra framsidan till våra nya bildmappar

Innehåll

Vad är en illustration?

Det är en ritning, skiss, målning, bild eller fotografi som berättar eller visar något. Omslagsbilder till böcker är exempel på illustrationer, precis som bilderna i Ikeas instruktionsböcker.

 

Vad ska vi göra?

 • Vi ska göra nya bildmappar, på mappen ska det ditt namn stå (text), det ska också finnas en illustration som berättar något om dig. Det kan vara framtidsdrömmar, saker som du tycker är viktiga eller håller på med eller liknande. 

 • Börja med att göra en skiss på ett A4. Skissen ska inte ta lång tid men den ska visa vad du tänker ha med och hur. På baksidan av din skiss förklarar du hur din illustration beskriver dig och vilket material du tänkt använda och varför. Exempelvis “jag ska använda vattenfärg för att jag ska måla stora ytor med många olika nyanser”.

 • När din skiss är klar så visa den för Elina så får du ett A2 papper och där ritar du upp det du skissat fram. 

 • När du ritat upp din text och illustration på A2 papper går du vidare med den teknik du valt (antingen vattenfärg, färgpennor eller tusch)

 • I slutet på varje lektion dokumenterar du i din bildportfolio. Det som ska finnas med på mappens illustration:

 • Ditt namn i valfritt typsnitt

 • En illustration som beskriver dig själv på något vis

 

Material:

 

 • Ett A4 papper där du gör en skiss och förklarar hur din illustration beskriver dig och skriver vilket material du ska använda och varför.

 • A2 papper, 1 ark till framsidan

 • Blyerts

 • Vattenfärg, färgpennor eller tusch.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
MAPP - Text och illustration

>
>
>
Bildframställning
Kommunikation och berättande genom bilder.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker för bildframställning
Pröva och ompröva.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Idéer och ansvar
Utveckla egna idéer, bli inspirerad av olika bilder och ta ansvar för att arbetsprocessen går framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bedöma arbetsprocessen
Dokumentera och kommentera arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Begrepp
Använder ämnesbegrepp för att prata om sin bild i bland annat dokumentation.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: