Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portalen berättelse

Skapad 2020-01-13 21:40 i Bruksskolan Flen
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I svenskan fortsätter vi att läsa och öva läsförståelse. Vi ska även skriva olika texter. Vi kommer nu att öva på att skriva berättelser. I det här arbetet kommer vi till en hemlig öppning som vi går in i vad händer då?

Innehåll

Skrivuppgift Portalen

 

Riktat till elever 3

Centralt innehåll/ mål som uppgiften arbetar mot 

 

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

• Handstil eller att skriva på dator.

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.

 

Uppgift;

Att skriva till bilden portalen.

 

 1. Du ska få skriva en berättelse .

 2. En berättelse berättar genom en inledning vilka som är med och var de är någonstans.

 3. Berättelsen fortsätter sedan med en händelse, något händer när ni kliver in i portalen.

 4. Sedan fortsätter berättelsen med att händelsen löser sig de kanske hittar nya kompisar eller ett gosedjursland.

 5. Berättelser slutar oftast bra kanske de hittar tillbaka och är glada att komma hem.

 6. Vad ser du, var leder den här ingången?

 7. Har du någon med dig?

 8. Vad finns på andra sidan.

 

Uppgifter

 • Portalen

 • Berättelse portalen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skriva berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en berättelse där strukturen (inledning, handling, avslutning) går att följa. .
Jag kan på egen hand skriva en berättelse där strukturen (inledning, handling, avslutning) går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en berättelse där strukturen (inledning, handling, avslutning) är tydlig.
Jag kan skriva en berättelse där strukturen (inledning, handling, avslutning)är tydlig och har ett bra flyt.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel berättelse med enstaka beskrivningar av personer och miljöer.
Jag kan på egen hand skriva en enkel berättelse med beskrivningar av personer och miljöer.
Jag kan på egen hand skriva en mer utvecklad berättelse med beskrivningar av personer och miljöer.
Jag kan skriva en utvecklad berättelse som har tydliga och utförliga beskrivningar av personer och miljöer.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken och talstreck på rätt plats.
Jag använder skiljetecken och talstreck på rätt plats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: