Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 kap 4 Bråk

Skapad 2020-01-13 21:49 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
För att nå målen i detta kapitel skall du träna/göra och lära dig • vad ett bråk är • vad en andel är • att skriva ett bråk i bråkform och i blandad form, • att beräkna delen av det hela • att jämföra bråk, • att förlänga och förkorta bråk • att addera och subtrahera bråk, • att uttrycka andelar i bråkform och decimalform

Innehåll

UNDERVISNING

För att nå målen i detta kapitel skall du träna/göra och lära dig
·       vad ett bråk är
·       vad en andel är
·       att skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
·       att beräkna delen av det hela
·       att jämföra bråk
·       att förlänga och förkorta bråk
·       att addera och subtrahera bråk
·       att uttrycka andelar i bråkform och decimalform

Fördjupning
·       mer om bråk, andelar och förhållanden
·       mer om bråk, förlänga och förkorta
·       mer om bråk, addera och subtrahera
·       mer om bråk, i bråkform och decimalform
·       calculate with american measurements

I undervisningen kommer följande att ingå
·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 Ni kommer att jobba med:
1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål. Veckans mål är var ni minst bör vara varje vecka för att hinna med kapitlet innan prov.
2.   Genomgångar enligt nedan.
3.   Läxan är att vara i fas med planeringen om samt ibland ligger individuell läxa se lärloggen
4.    För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med uppslaget och svart kurs.

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Veckans mål

3

Programmering

Uppstart Kap 4 Bråk

Del av en hel

Mer än en hel

Del av ett antal

- Del av en hel

- Mer än en hel

- Del av ett antal 

 

 

Trän sid. 4-5

Trän. sid.6-7

Trän sid. 8

t.o.m sid. 8

 

 

Blå sid. 168

Blå sid. 169

Blå sid. 170

t.o.m sid 170

 

 

Grön sid.152

Grön sid 153

Grön sid. 154

t.o.m sid 154

4

Beräkna delen

Olika bråk men lika stor andel

Jämföra bråk

Förlänga bråk

 

- Beräkna delen

- Olika bråk men lika stor andel

- Jämföra bråk

- Förlänga bråk 

 

Trän sid 9

Trän sid 10

Trän sid 11

Trän sid 12 

t.o.m sid 12

 

Blå sid 171

Blå sid. 172

Blå sid 172

Blå sid 173

t.o.m sid 173

 

Grön sid 156

Grön sid 156

Grön sid 157

Grön sid 158

t.o.m sid 158

5

Förkorta bråk

Addera och subtrahera bråk

Tal i bråkform och i decimalform

Uppslaget

- Förkorta bråk

- Addera och subtrahera bråk

- Tal i bråkform och i decimalform

- Uppslaget 

 

Trän sid 13

Trän sid 14 -15

Trän sid 16

Trän sid 17

t.om sid 17

 

Blå sid 173

Blå sid. 174

Blå sid. 175

 

t.o.m sid 176

 

Grön sid 159

Grön sid 160-161

Grön sid 162-163

Grön sid. 164-165

t.o.m sid 165

6

Diagnos

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

 

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

Diagnos

 

Egen planering

 

Trän. Sid 18

 

 

 

 

 

Sid 166-167

 

 

 

 

 

Sid 166-167

 

 

 

 

7

SPORTLOV

 

8

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

Prov del 1

 

Prov del 2

Prov del 1 och 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp

bråk
täljare
nämnare
andel
förkorta

 

 

 

bråkform
blandad form
förkorta
förlänga

 

BEDÖMNING

Förmågor

E

C

A

Lösa

problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

Du har grund-läggande kunskaper om bråk

Du har goda kunskaper om bråk

Du har mycket goda kunskaper om bråk

Metod/redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är ut-vecklade och går att följa

Dina metoder/redo-visningar är välut-vecklade och ny-anserade och går att följa

Reflektion/

Analys/

Kommunikation

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: