Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-20: Högtider i Sverige och i de spansktalande länderna

Skapad 2020-01-13 22:42 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: vårtermin 2020

 

Introduktion

Vi är lediga vid olika högtider under året. Många högtider har sitt ursprung i kristendomen, andra firar vi av tradition. Vilka högtider är viktiga för dig och din familj? Vi kommer att läsa och lyssna om olika högtider i Sverige och i de spansktalande länderna som eleverna möter i olika sammanhang.

Innehåll

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Arbetssätt

Du ska:

- läsa individuellt och gemensamt i klassrummet och samtala om det vi har läst.

- högläsa olika typer av texter.

- berätta och diskutera om textens innehåll.

- läsa olika typer av texter som handlar om högtider både i Sverige och i de spansktalande länderna.
- läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning.

 -läsa en valfri bok.

Bedömning: Du ska kunna berätta och diskutera om innehållet av de lästa texterna.

 
Förmåga - Skriva

 

Arbetssätt

Du ska:

- skriva olika typer av texter om högtider både i Sverige och i de spansktalande länderna.
- träna på att använda hjälpmedel.

- tillsammans med mig gå igenom stavnings och-grammatiska fel som är vanliga i dina egna texter, till exempel: verb böjning, accent, meningsbyggnad

   och användning av punkt, kommatecken och stora bokstäver.

- prata om skillnader i språkförrådet från olika spansktalande länder och som vi använder när vi pratar om högtiderna.

 
Bedömning: Du ska kunna skriva  dessa tre olika typer av texter (en akrostisk dikt , en berättande text och en argumenterande text) under tree olika lektionstillfällen. Du ska stava rätt de vanligaste orden samt använda grundläggande regler när du bygger dina meningar.
 
 
Förmåga - språkjämförelse

 

Arbetssätt 

Du ska:

- prata om skillnaden i tal mellan svenska och spanska.

- prata om skillnaden i skrift mellan svenska och spanska.

- göra övningar på att träna skillnaden mellan de två språken.

 

 Bedömning: Du ska kunna rätta dig själv när du uttalar eller skriver fel.

Förmåga - Tala

 

Arbettsätt

Du ska:

- Samtala med dina klasskamrater om vilka svenska högtider du firar med din familj.
- Träna att prata inför dina kamrater om högtider.

- Träna att presentera muntligt för klasskamrater hur du firar en högtid.

 
 Bedömning: Du  ska kunna presentera en högtid och förklara med dina egna ord vad du gör för att fira den.Förmåga - Kultur

 

Arbetssätt

Du ska:

- Samtala om olika högtider i Sverige och i de spansktalande länderna.

- Fråga personer som kommer ifrån där modermålet talas om traditionella högtider i landet.  

- Reflektera över likheter och olikheter om firande av de högtiderna i olika länder.

- Titta på filmer som visar olika högtider.

 

 Bedömning: Du ska kunna reflektera över likheter och olikheter mellan olika högtider som firas i Sverige och i de spansktalande länderna. 
 
 

Övrigt

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Kopia av Matris åk 1 - 6

Ej bedöm denna termin
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: