Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och bedömningsmatris för Geometri

Skapad 2020-01-14 00:11 i Österänggymnasiet Kristianstad
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Geometri.
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområdet handlar om Geometri.

Innehåll

Geometri

Platon (430-349 f.Kr.) var en grekisk filosof och lärljunge till Aristoteles. Han ansåg att de styrande skulle ägna sig åt matematikstudier. Genom att lära sig tänka logiskt skulle de bli bättre ledare.
Platon grundade en akademi som blev ett grekiskt matematikcentrum. Ovanför Platons Akademia stod skrivet "MÅ INGEN SOM ÄR OKUNNIG I GEOMETRI HÄR INTRÄDA".

I det här arbetsområdet får eleverna lära sig

 • vad volym är för något,
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar,
 • använda olika enheter för volym,
 • beräkna volymen för rätblock, cylindrar, prisma, kon och pyramid,
 • beräkna arean av en begränsningsyta,
 • förstå area- och volymskala,
 • förstå och räkna med likformighet.

Syftet med undervisningen är att..

 • eleverna ska få förstålese för volymbegreppet,
 • eleverna ska få förståelse för olika volymenheter,
 • eleverna ska få förståelse för hur de kan lösa problem med volym.

Undervisningens innehåll - Vad?

Målet är att eleven ska:

 • kunna namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar t.ex. rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid,
 • kunna använda olika enheter för volym,
 • kunna beräkna volymen av ett rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon,
 • kunna använda längdskala, areaskala och volymskala,
 • förstå och kunna räkna med likformighet.

Undervisningens innehåll - Hur?

Eleverna kommer att få:

 • genomgångar i grupp och individuellt
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Avprickningsschema över moment eleven behöver behärska:

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Kunna namnge rymdgeometriska kroppar
Behöver träna på...
Kan, behärskar momentet...
Kunna använda olika enheter för volym
Behöver träna på...
Kan, behärskar momentet...
Kunna beräkna volymen av ett rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon
Behöver träna på...
Kan, behärskar momentet...
Kunna räkna med likformighet
Behöver träna på...
Kan, behärskar momentet...
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: