Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunder programmering

Skapad 2020-01-14 08:03 i 98 BUF Kristianstad
Grunder i Swift.
Gymnasieskola Programmering
Vi kommer arbeta med grunder i programmering med Swift. Saker vi arbetar med är datatyper, array, variabler/konstanter, funktioner m.m. Avsnittet avslutas med ett prov som utgår från dokumentet "SwiftGrunderÖversikt.pdf" som ligger i classroom.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi utgår från dokumentet "SwiftGrunderÖversikt.pdf". Genom övningar i som görs i Xcode-Playground lär vi oss nödvändiga grunder i Swift, men också grunder för programmering. Dessa grunder gäller oavsett programmeringsspråk du arbetar med.

Varför?

Grunder i programmering är verktyget vi skall använda för vidare programmering av iOS appar. 

Hur?

Vi kommer varva föreläsningar med övningar och uppgifter. 

Bedömning?

Dels kommer läraren göra observationer - hur utvecklar du din kunskap i i Swift samt hur du utvecklar din problemlösningsförmåga.

Sektionen kommer avslutas med ett skriftligt prov där du får lösa problem och svara på frågor i en playground.

Uppgifter

 • Prov i programmering grunder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat.
  Prr  -
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
  Prr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och med förslag på förbättringar programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  A
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  C
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför felsökning av enkla syntaxfel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  A
 • Eleven redogör utförligt för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör utförligt för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  C
 • Eleven redogör översiktligt för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör översiktligt för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: