Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - kemiska reaktioner, syror och baser åk 7 vt-20

Skapad 2020-01-14 08:31 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Ämnesområdet syftar till att eleverna får kännedom om några syror och några baser, dess egenskaper och hur de påverkar luften, vattnet och naturen. eleverna får också kännedom om några olika salter och hur dessa bildas.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här området arbetar vi med kemiska reaktioner, syror och baser. Vi kommer även lära oss om syrors konsekvenser i naturen, försurning.

Innehåll

Undervisning/Tidsram

 

v.2 – v.3 Kemiska reaktioner

-Ämnen kan förändras ID:a659

-Förbränning är kemiska reaktioner med syre ID:a381

-Kemiska reaktioner kan avslöja ämnen ID:a834

-Reaktioner mellan metaller och syre ID:a465

-Reaktionsformler ID:a354

 

v.4 Eld och brand

-Eld ID:a796

-Brand ID:a901

 

v.5 – v.10 Syror och baser

-Motsatsen till surt är basiskt ID:a657

-Indikatorer avslöjar surt och basiskt ID:a380

-pH anger hur surt det är ID:a126

-Syror ger sur smak ID:a461

-Starka syror ID:a618

-Baser gör rent och motverkar surt ID:a667

 

-Surt och basiskt beror på joner ID:a697

-Baser bildar hydroxidjoner ID:a489

-Baser tar upp vätejoner ID:a313

-Vätekarbonat motverkar pH-förändringar ID:a947

-Syror löser metaller ID:a668

-Världens starkaste syra ID:792

 

 

Läxa – kemiska reaktioner v.5 (se klasskalender)

 

Skriftligt prov på syror och baser v.10 (se klasskalender).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: