Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-01-14 08:42 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
· Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. · Genomföra systematiska undersökningar/laborationer. · Använda kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.

Innehåll

 

 

 

 

 

Ämne: Kemi

Årskurs: 7

 

 

Kemins grunder

 

 

Syfte

 

Undervisningen ska syfta till:

·         Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

·         Genomföra systematiska undersökningar/laborationer.

·         Använda kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.

 

 

Centralt innehåll

Lgr-11

·         Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar

·         Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, ( tryck, volym, densitet) och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

·         Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

·         Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt

·         Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

·         Systematiska undersökningar och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

·         Sambandet mellan naturvetenskapliga undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Konkreta mål för dig som elev

 

Färdigheter

1.                         Känna till och följa säkerhetsföreskrifter.

2.                         Känna till namn på och använda vanlig labbutrustning.

3.                         Laborera på ett säkert sätt och skriva laborationsrapport.

Innehåll

4.                         Atomers storlek, uppbyggnad, jon och historik. s.8-9, 26-29

5.                         Skillnad på atom och molekyl s. 10-11

6.                         Beskriva Periodiska systemets indelning i stora drag s. 15

7.                         Kunna förklara skillnaden mellan grundämne och kemisk förening s. 12-14

8.                         Skriva enkla reaktionsformler s. 16-18, 23-25

9.                         Namn och kemiskt tecken på ca. 20 grundämnen.

10.                      Ämnens olika tillstånd(faser eller former som det också kallas) s. 19-22

11.                      Blandning, lösning och vad som påverkar löslighet s.30-33

12.                      Hur olika separationsmetoder fungerar s. 34-38

13.                      Några av luftens gaser och egenskaper(kväve, syre, koldioxid och vätgas)   

            s. 52-55, 63, 72-73

14.                      Förstå pH-skalan och ge exempel på olika ämnens pH-värde

15.                      Förklara vad indikator är och ge exempel på olika indikatorer.

16.                      Förstå skillnad på svaga och starka syror samt ge exempel

17.                      Olika baser och deras användningsområde

 

 

 

Planering

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

2

 

 

Böcker och planering

3

Kemins grunder

Lab.säkerhet

Läsläxa s. 8-15

4

Reaktioner

 

Läsläxa s. 16-25

5

Joner

 

Läsläxa s. 26-29

6

Blandning och Separering

 

Läsläxa s. 30-38

7

 

Schemabryt

Läsläxa s. 52-55, 63, 72-73

8

Prov 1.

 

 

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

Vatten

 

Läsläxa s. 85-92

11

Syror och Baser

 

Läsläxa s. 104-118

12

 

 

Prov 2.

13

Start Biologi

 

 

 

 

Begrepp

 

Fasövergångar

                                          fast form

                                          flytande form

                                          gasform

                                          smältning

                                          stelning

                                          avdunstning

                                          kokning

                                          kondensering

                                          sublimering

                                          kokpunkt

                                          smältpunkt (fryspunkt)

 

                                          Materiens uppbyggnad

                                          atom

                                          elektron

                                          proton

                                          jon

                                          neutron

                                          atomnummer

                                          periodiska systemet

                                          bindning

 

Kemiska reaktioner

                                          grundämne

                                          molekyl

                                          kemisk förening

                                          kemisk reaktion

 

Ämnenas indelning

                                          Rena ämnen

                                          blandningar

                                          lösning

                                          mättad/omättad

                                          emulsion

                                          legering

                                          uppslamning

 

Separationsmetoder

                                          Centrifugering

                                          Dekantering

                                          Filtrering

                                          Avdunstning

                                          Destillation

                                          Kromatografi

 

 

Bedömning

 

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier som rör samhället, naturen och inuti människan.

Grundläggande kunskaper

                    E

Goda kunskaper

               C

 

Mycket goda/ välutvecklade

                          A

Förmåga att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Enkla samband

Ge exempel på
Beskriva

Utvecklade samband
Förklara

Välutvecklade

Se gemensamma drag

Förmåga att föra resonemang som rör kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Enkla motiveringar

Utvecklade motiveringar

Välutvecklade motiveringar

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information.

 

Kan till en viss del

Utvecklat och relativt väl

Välutvecklade och väl underbyggt

Förmåga att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle.

 

Deltar i diskussion

För diskussionen framåt

Fördjupar och breddar diskussionen

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Säkert och huvudsakligen fungerande

Säkert och ändamålsenligt

Säkert, ändamålsenligt och effektivt

 

 

Litteratur

Spektrum kemi s. 8-38, 52-55, 63, 72-73, 85-92, 104-118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: