Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenhammeds journaler

Skapad 2020-01-14 08:56 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 8 Svenska
Vi kommer under fyra veckor att att läsa boken ”Svenhammeds journaler”, skriven av Zulmir Becevic. Du kommer att få besvara frågor i Classroom samt diskutera det lästa i mindre grupper. Du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken.

Innehåll

Svenhammeds journaler

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att läsa en skönlitterär bok och samtala/skriva utifrån olika frågeställningar.

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet med att presentera boken samt författaren. Under dessa fyra veckor läser vi boken enskilt. Vi stannar upp med jämna mellanrum för att arbeta med läsförståelsefrågor och för att ha boksamtal. Vi avslutar med en kortare skrivuppgift.                                                                                                                                                         

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du svarar på frågorna till texten och om du kan läsa mellan, på- och bortom raderna,  dra egna slutsatser av det lästa med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.

Jag kommer även att bedöma dina texter språkligt, men framförallt hur väl du utvecklar dina egna tankar kopplat till dina egna erfarenheter.

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i de olika diskussionstillfällena. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: