Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia VT 20

Skapad 2020-01-14 09:06 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Upptäckarna, Nya tiden, Revolutionerna

Innehåll

Vecka  

Lektion tisdag 

Lektion onsdag 

 

 

Lektion torsdag 

Kunskapskrav för E 

V2 

 

 

 

Vi ska fram till v 12 jobba med: 

 

Upptäckarnas tid: 

Bakgrund i medeltiden och renässansens tankevärld samt upptäckarna 

 

Revolutionerna:  

amerikanska, franska och industriella och dess betydelse för demoderna samhällets uppkomst. 

 

Vi använder: 

NE (kap 1,4,6) 

Läroboken Horisont 8 s165  238 

 

 

 

 

Dagens lektion 9/1 

Repetition Historia och epoker 

 

Begrepp: Historia, historiebruk, kvarleva, källkritik 

 

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder 

 

 

Eleven visar det genom att föra enkla ochtill viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar 

 

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt. 

 

 

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. 

 

 

 

 

 

V3 

 

Upptäckarnas tid:  

Arvet efter Medeltiden  

+ film Leonardo Da Vinci 

 

NE: 4:1 

 

 

 

 

 

De stora upptäckarna: 

Ne: Kap 4.4 + uppg. 4.4.2 Minns du? 

 

De stora upptäckarna: 

Ne: Kap 4.4 + uppg. 4.4.2 Minns du? 

+ 

uppg. 4.4.5 Upptäckare eller förtryckare? 

(artikel om Columbus) 

 

V4 

 

Upptäckarnas tid 

 

NE: Film: Mayariket 

 

Horisont: 

 s 170-173 + uppgifter:  

 

Nya idéer och handelsvägar 

Renässansen 

 

Horisont s 177 – 183 + uppgifter 

 

 

 

V5 

 

Nya vägar över haven  

och Kolonialism och slavhandel 

 

Horisont: s 184 – 187 

+ uppgifter 

 

Upptäcktsresarna 

 

Fördjupning 

 

Upptäcktsresarna 

 

Fördjupning 

 

 

V6 

 

Redovisning 

 

Revolutionerna 

Amerikanska revolutionen 

Horisont: s 194-199 (högläsning) 

+ uppgifterna s 199 

 

NE: kap 6.2 Politiska revolutioner 

 

Film: Amerikanska revolutionen – Frihetskriget 

 

Uppg: 6.2.2 Minns du? 

 

 

 

V7 

 

Amerikanska revolutionen 

 

Amerikanska revolutionen 

Amerikanska revolutionen 

 

V8 

 

SPORTLOV 

 

SPORTLOV 

SPORTLOV 

 

V9 

 

Amerikanska revolutionen 

 

Franska revolutionen 

Franska revolutionen 

 

V10 

 

Franska revolutionen 

 

 

Franska revolutionen 

Industriella revolutionen 

 

V11 

 

Industriella revolutionen 

 

 

Industriella revolutionen 

Industriella revolutionen 

 

V12 

 

 

Ta igen lektion 

Ta igen lektion 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: