Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SO ( V.2-9)

Skapad 2020-01-14 09:21 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Religionskunskap
Vi kommer att jobba med de abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam) fram till sportlovet. Vi kommer även diskutera varför religion finns och faktumet att Sverige är världens mest sekulariserad land.

Innehåll

Grovplanering i religion ÅK 7, v.2-9 

 

Vi kommer att jobba med de abrahamitiska religionerna fram till sportlovet. 

 

Syfte:  

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

  • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

  • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Källa: Skolverket

Veckoplanering och arbetssätt:

 

  • Vad är religion, sökande efter en livskompass (4 lektioner)Arbetssätt: Genomgång, dokumentär, diskussioner Vecka 2-3

 

  • Världsreligionerna- Judendom, Kristendom, Islam ( Skillnader och likheter) Arbetssätt: Genomgång och frågor Vecka 4

 

  • Judendomen- grunderna och centrala tankegångar Arbetssätt: Genomgång, dokumentär, jobba med instuderingsfrågor Vecka 5-6

 

  • Kristendomen-grunderna och centrala tankegångar Arbetssätt: Genomgång, dokumentär, jobba med instuderingsfrågor   Vecka 6-7

 

  • Islam-grunderna och centrala tankegångar Arbetssätt: Genomgång, dokumentär, jobba med instuderingsfrågor   Vecka 7

 

  • Inlämningsuppgift på de abrahamitiska religionerna Arbetssätt: Inlämningsuppgift och gruppdiskussion Vecka 8-9

 

Området kommer att bedömas utifrån följande:

Kunskapskrav för betyget E 

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 

Kunskapskrav för betyget C 

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Kunskapskrav för betyget A 

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Lycka till!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: