Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt (8C vt-20)

Skapad 2020-01-14 09:35 i Nannaskolan Uppsala
Läsning och olika muntliga/skriftliga uppgifter till boken.
Grundskola 8 Svenska
De första veckorna på vårterminen läser vi En komikers uppväxt av Jonas Gardell. (Läsningen löper parallellt med andra arbetsområden.)

Innehåll

Syfte

Träna att läsa och analysera/reflektera runt skönlitterära texter.

 

Innehåll

Först gemensam, sedan enskild läsning av En komikers uppväxt av Jonas Gardell.

Fyra läsloggsuppgifter (skriftliga, enskilda).

Diskussion i klassen.

(Planeringen, som ni också fått i pappersform, ligger bland meddelanden i sv-gruppen här i Unikum.)

 

Bedömning

Läsloggar och deltagande i diskussioner om boken.

Matriser

Sv
Bokläsning: En komikers uppväxt

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: