Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett lands ekonomiska, politiska, sociala förutsättningar och hållbara lösningar

Skapad 2020-01-14 09:36 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi Historia Religionskunskap
Vi lever i en värld där förutsättningarna skiljer sig oerhört beroende på var i världen du föds. Vad är orsakerna som ligger bakom dessa olika förutsättningar? Det handlar givetvis mycket om ekonomi, men vad är det som gör att ekonomin ser så olika ut? Du kommer att lära dig om olika orsaker som spelar in, t.ex. befolkningstäthet, hur mycket människor det bor på en och samma plats, tillgång till sjukvård, utbildning, hur klimatet påverkar och hur olika naturresurser ger olika förutsättningar. Vi kommer även titta närmare på vilka konsekvenser de olika förutsättningarna får för människorna i dessa länder/områden. Kan vi vara med och påverka hur världen ser ut? Hur kan vi i så fall vara med och påverka? Går det att skapa en värld där alla människor föds med lika förutsättningar? Vad skulle detta få för konsekvenser i så fall? Arbetsområdet avslutas med att vhöra en analys av ditt lands ekonomiska och sociala förutsättningar samt se hållbara lösningar. Och glöm inte: Ni är framtiden! Ni är de som måste vara med och förändra världen! För om ni inte är med och förändrar, vem ska då göra det?

Innehåll

GRUNDKURS SO V .5+6   +   göra en analys i SO V. 7+8   ( källkritik om du vill höja dig från hösten)

 •         Du kommer att ta del av fakta från genomgångar, kunskapsfilmer, olika texter och material från olika källor.
 •         Du kommer göra EN INDIVIDUELL analys utifrån den  data/fakta du samlat in om ditt valda land. 
 •         Du kommer  med hjälp av din insamlade fakta /data göra en analys och dra slutsatser om olika livsvillkor och ge exempel på lösningar för människa, miljö och samhälle ur ett hållbart perspektiv
 •         Du kommer att få diskutera dina tankar både enskilt, i grupp samt i helklass (EPA-metoden) där ni ska jämföra två fattiga länder och människornas olika förutsättningar. 

  VAD SKA DU LÄRA DIG?

 • SAMLA FAKTA UR KARTBOK OCH STATISKTIK OCH ANDRA KÄLLOR.
 • Dra slutsatser av dina fakta samt kunna se samband mellan dessa.
 • Vad landet behöver göra för att få hållbara lösningar på det som behöver förbättras. 
 • Källkritiskt tänkande- vilka källor är mest relevanta och är de pålitliga.

 VAD BEDÖMS?

 • Användning av geografiska verktyg som kartbok, databaser med statistik och relevanta hemsidor. GE
 • Ditt faktainnehåll+ dina slutsatser och se samband mellan de olika faktorerna (orsaker och konsekvenser) GE+SH+RE+HI
 • Du skriver ut olika perspektiv och visar din åsikt. - SH
 • Öva att resonera kring hållbarhet och hållbara lösningar. - GE+SH

 

FÖRKLARING ARBETSSÄTT: Efter att vi har lärt oss om vad som kännetecknar rika och fattiga länder är det dags att ni gör en djupdykning i ett land som sedan ska analyseras. Klassen kommer att delas in i två grupper som har 2 olika utgångspunkter i val av land: 

       Grupp 1: MÅSTE välja ett land som klassas som mycket fattigt. I just detta fall drar vi gränsen vi BNP/Capita under 2000$ om året.

Grupp 2MÅSTE välja ett land där gränsen över är BNP/Capita 10 000$ om året.

 Skriv in i dokumentet vilket land du valt + om du gör muntlig eller skriftlig inlämning.

 Detta för att ni lättare ska kunna jämföra och se likheter och skillnader i diskussionerna i slutet av kursen.

 

TRYCKTA KÄLLOR

Läroboken i geografi ,7-9 Capensis FÖRLAG
Storatlas- LIBERS FÖRLAG

WEBBASERADE KÄLLOR     Studi.se – UNDER GEOGRAFI: KOLLA PÅ DE DU BEHÖVER REPETERA.  

Gapmindertest: http://forms.gapminder.org/s3/test-2017   ( tillsammans)

OM Sårbara platser: https://www.youtube.com/watch?v=V9KWuKqJywg

Orsaker till fattigdom:

http://www.so-rummet.se/content/orsaker-till-fattigdom-en-introduktion

https://www.youtube.com/watch?v=8Y6OF3rIAKQ&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=u2NJPVqEzzw&t=497s

SO- RUMMET: samhällskunskap, Befolkning, U- länder och fattigdom,

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/befolkning-u-lander-och-fattigdom#

Landguiden:  http://www.landguiden.se/   ( GÅ IN VIA SKOLWEBBEN- redskap – välj landguiden.)

Globalis: http://www.globalis.se/statistik    ( KAN JÄMFÖRA LÄNDERS STATISTIK MED VARANDRA)

HDI= http://www.globalis.se/Statistik/HDI-maensklig-utveckling

NE.SE    ( GÅ IN VIA SKOLWEBBEN- redskap – välj NE.)

Globala målen: http://www.globalamalen.se/  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

FN.SE  http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn-2/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Världens länders BNP: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP

Gapminder: http://www.gapminder.org/ Gapminder VIDEOS: http://www.gapminder.org/videos/

Hans Rosling TED TALKS

Dollar street: http://www.gapminder.org/dollar-street

Tvättmaskinen  http://www.gapminder.org/videos/hans-rosling-and-the-magic-washing-machine/

Befolkningtillväxt: http://www.gapminder.org/videos/population-growth-explained-with-ikea-boxes/

The miracle in Bangladesh: https://www.youtube.com/watch?v=JPTwE0qIuNA

Framtidens statistik:  http://urplay.se/program/180445-hans-rosling-framtidens-statistik

 

 

Uppgifter

 • POWER POINT

 • ANALYSUPPGIFT- INSTRUKTION

 • Hela geografiplaneringen , word

Matriser

Hi Re Sh Ge
Geografimatris 7-9

Ej nått kunskapskraven. Ej behandlat förmågan
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samspel människa, samhälle & natur
FAKTA DU SAMLAT DRA SLUTSATSER OCH SE SAMBAND ORSAKER OCH KONSEKVENSER TILL DITT LANDS SITUATION -
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
HUR DU ANVÄNDER BEGREPP I DINA RESONEMANG
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
ÅR 8 FRÄMST.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
KLIMATORSAKER TILL DITT LANDS PROBLEM ANNARS FRÄMST ÅR 8
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
HUR DU ANVÄNDER OLIKA GEOGRAFISKA VERKTYG OCH KÄLLOR SAMT SER TILL RELEVANS OCH TROVÄRDIGHET
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
KOMMER GÖRA EN EGEN UPPGIFT OM SMEDSHAGEN + KOLLAR PÅ IDROTTSBETYGET I ORIENTERING
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
KARTPROV + UPPGITER FRÅN GAMLA NP
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
ANALYSUPPGIFTEN C
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: