Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B - Tal

Skapad 2020-01-14 09:37 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Tal

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 2 - 6

Vad ska jag lära mig? 

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5B - Tal

Du behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Du vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4.
Du kan räkna division med minnessiffror.
Du förstår vad som menas med negativa tal.
Du kan jämföra och storleksordna negativa och positiva tal.
Du kan byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: