👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser och noveller

Skapad 2020-01-14 09:45 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Ett tema främst för analys av berättandets struktur.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Skratt, tårar och hårresande skräck! Känslorna flödar när berättelserna är som bäst!

Innehåll

Vad och varför?

Under den här perioden tittar vi närmare på berättelser, både innehåll och struktur.  Vi gör det för att bli medvetna om de olika delarna i berättandet vilket stärker oss både som läsare och skribenter. Vi provar analysmodellen på olika typer av medier och genomför olika praktiska övningar. 

Hur? Moment:

 • Vi läser en berättelse gemensamt och analyserar den
 • Mindre "läsgrupper" läser andra berättelser och analyserar enligt samma modell
 • Vi ser en novellfilm och analyserar den
 • Vi genomför kortare övningar i hur man kan inleda en berättelse och hur person- och miljöbeskrivningar kan göras. 
 • Temat avslutas med en individuell textanalys.

Resurser

Fixa texten 1   s

Diverse noveller

Novellfilm 

Bedömning

Du utvecklas och bedöms efter deltagande i undervisning och läsgrupp samt din egen avslutande textanalys. 

Uppgifter

 • Novellanalys, individuell

 • Novellanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9