Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek

Skapad 2020-01-14 09:48 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Nyfikenhet och utforskande av vatten i inomhus- och utomhusmiljö.

Innehåll

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Vattnets olika egenskaper såsom tyngd, flyta-sjunka. Förståelse för hur tvål löses upp i vattnet och bildar skum. Utveckla förståelse för hur färg blandas och ändrar färg på vattnet. Barnen ska få möta en ny uppgift där de själva skapar bubblor genom sugrör och genom att blåsa i de. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Iaktta instruktioner, samtala kring vad vi gör, vad som känner hända och varför det händer. Reflektera över vattnet på ett lustfyllt och lekfullt sätt. 

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Träna på munmotoriken för att kunna blåsa egna bubblor ur sugröret. 

Se hur tvålen löser upp sig i vattnet och bildar skum som vi sedan skapar egna bubblor utav. 

Barnen ska få möta nya matematiska begrepp såsom flyta-sjunka. 

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vilken färg på vattnet? 

Flyter eller sjunker den? 

Blir det stora eller små bubblor? 

Varför rinner vattnet? 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Lekt och utforskat med vatten i både inomhus- och utomhusmiljön. Barnen har bekantat/hört orden flyta och sjunka. Vi har tvättat leksaker med tvål och målat med vatten utomhus för att tvätta rent. 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Vi tänker att barnen ska möta frågor kring vattnets färg för att bli medvetna om hur vattnet ser ut. Vi vill samtala om vattnets olika egenskaper och former. Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för volym och hur material flyter i vattnet när det är lätt och hur de sjunker vid tyngd. 

 

Vi ska öppna frågor som ger utrymme för reflektion och eftertanke hos barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: