Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2020-01-14 09:51 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 Historia
Hur kunde Romarriket bli så stort och mäktigt? Varför föll egentligen riket? Vem var Caesar och hur styrdes Romarriket? Varför ska man lära sig om Romarriket? Romarriket har påverkat Europas utveckling och det finns många spår kvar idag. Har man inte kunskap om Romarriket blir det svårt att förstå senare delar av historien.

Innehåll

 

Det här ska du lära dig:

 • Förstå den politiska utvecklingen i romarriket
 • Få kunskaper om vardagslivet i romarriket
 • Kunna romarrikets geografiska utbredning
 • Få kunskaper om de faktorer som avgjorde romarrikets uppgång och fall
 • Känna till relevanta begrepp och ha en översiktlig förståelse för utvecklingen under denna tidsepok

Arbetssätt:

 • Inledande film
 • Inlämningsuppgifter på varje del
 • Diskussioner och samtal
 • Repetition

Material:

Ni kommer främst att använda er av Gleerups, men det finns också tillgång till annat material under lektionstid om man vill fördjupa sig. Internetsidor är också godkända om ni anger källan. 

 

De här delarna ska vi avhandla:

Del 1: Hur Rom blev en världsmakt + de många krigen

Del 2: Romerskt vardagsliv + slavarbete

Del 3: Politiken + religionen

Del 4: Romarrikets fall

Del 5: Uppfinningar + kulturarvet - vad har vi fått från Romarriket

Del 6: Avslutande inlämning kring källor (Separat uppgift)

 

Bedömning

 Du ska visa dina kunskaper genom att..

- Delta aktivt i diskussioner och samtal på lektionerna.

- Svara på frågor och uppgifter som ges under lektionerna och lämna in dessa i classroom.

- Genomföra den avslutande inlämningsuppgiften "ett soldatbrev berättar", som är en källövning. https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/b6392e44-1356-479d-a92d-f06176a48b2f 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9 matris

Kunskapskrav i historia.

Ej godkänd
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: