Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kortfilm med fokus på vänskap

Skapad 2020-01-14 10:02 i Ljungbyskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Eleverna ska få arbeta kring vänskap och hur man behandlar både andra elever och vuxna. De ska få arbeta i smågrupper och spela in en kortfilm med fokus på vänskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill ta vara på elevernas intresse för våra digitala verktyg och samtidigt prata och diskutera mer kring vänskap och hur man behandlar både sina kompisar och de vuxna. 

Undervisning och lärmiljö

Lärmiljö - vi kommer ta vara på både inne och utemiljön beroende på vart eleverna väljer att spela in sin kortfilm.

Undervisning -  Kommer ske i smågrupper. Mycket arbete med Ipaden i appen Imovie. 

Utvärderingen 

Observationer 

"Redovisning" - vi avslutar temat med filmfestival

Följande aktiviteter genomförs

Vi startar upp temat med en liten kortfilm om vad det finns för slags yrken inom filmvärlden. Filmen tar även upp hur och varför man skriver manus. 

Efter de skall eleverna få arbeta i smågrupper. De ska få komma på en handling med fokus på vänskap.

Efter de ska de få skriva ihop manus tillsammans. 

Eleverna ska öva repliker och sedan spela in sin kortfilm. 

Till sist får eleverna lägga till effekter och redigera sin film innan de får spela upp den på "filmfestval" för pedagogerna och eleverna på fritids. 

 

Kopplingar till läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: