Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World Heritage Sites- English Year 8

Skapad 2020-01-14 10:06 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
During this project you will choose a UNESCO World Heritage Site in Sweden and find facts about it and then present your World Heritage Site to the class. In this project we are going to work with diffrent schools in Europe.

Innehåll

 

Så här ska vi arbeta

World Heritage Sites

You are going to choose a World Heritage Site in Sweden and write a text. You must speak for about 3 minutes. 

 

Choose from this list http://www.unesco.se/kultur/varldsarv/varldsarv-i-sverige/

 


Think and write about the following questions.

  • What is your site?

  • Where is it?

  • Is it created or a natural site?

  • What is special about your place? 

  • Fun facts? More interesting facts about your site, feelings and thoughts around it. 

 

1. Write facts on a "post card" (A5) about the heritage. Draw/ make/ take or use a pictures to illustratee your heritage.

2. Make an oral presentation. (3 minutes)

 

Deadlines

written text week 11

oral presentation week 12

 

 

 

 

Matriser

En
Omdöme engelska åk 8 VT 2020

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: