Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6

Skapad 2020-01-14 10:30 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Historia
Under kursen historia år 6 kommer ni att lära er mer om vad historia är, hur man kan få ny kunskap kring historia och framförallt lära er spännande berättelser ur Sveriges och Nordens historia. Tyngdpunkten kommer att ligga på 16- och 1700 talets historia.

Innehåll

moment 1

Vad är historia? - Under den inledande perioden kommer vi att jobba generellt kring vad historia är och hur man får historisk kunskap via källor.

 Detta moment kommer att vara de första veckorna under terminen. 

 

 

Moment 2

Östersjöriket - här kommer eleverna att lära sig mer om hur Sverige blev en stormakt under 1600-talet. eleverna kommer att få lära sig mer om levnadsöden och händelser som påverkat människorna, orsaker och konsekvenser till dessa.

Detta moment kommer att pågå under ca 4 veckor.

Målet här är att du ska lära dig mer om hur det var att leva under dessa år, viktiga händelser och om personer som påverkade hur samhället såg ut. Du ska kunna berätta om orsaker till att det var som det var och även berätta om vilka följderna blev av vissa viktiga händelser.

Områden som vi kommer att jobba med är bland annat Vallonbruken, 30-åriga kriget, de stora nordiska krigen, Karl XII mm

 

Läromedel är kapitlet "Östersjöriket" i kursen historia år 6

 

 

moment 3

Frihetstiden - Här kommer eleverna lära sig mer kring tiden efter Stormaktstiden. De kommer att lära sig om hur kungarna och prästerna började ifrågasättas, demokratin började växa fram, handeln med andra världsdelar utökas och med det kontakten mellan olika kulturer.

 

Detta moment kommer att pågå under ca 4 veckor och det kommer att vara det avslutande momentet i kursen historia år 6.

Målet här är att du ska lära dig mer om hur det var att leva under dessa år, viktiga händelser och om personer som påverkade hur samhället såg ut. Du ska kunna berätta om orsaker till att det var som det var men även berätta om vilka följderna blev av vissa viktiga händelser. 

Varför Frihetstiden har sitt namn, vad upplysningen var, hur handeln utvecklades med bland annat det Ostindiska Kompaniet, 

Läromedel är kapitlet "Östersjöriket" i kursen historia år 6

 

(Moment 4 - Om vi hinner med så kommer vi att jobba med Kapitlet Början till demokrati. kapitlet tar upp den gustavianska tiden fram till mitten av 1800-talet.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: