Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner

Skapad 2020-01-14 10:33 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Vi arbetar med egna konstruktioner i årskurs 2.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Brukar du fundera över hur ditt hem är byggt? Hur man bygger ett högt torn? Eller vad som gör att vi kan gå på broar? Detta kommer du få undersöka när du ska bygga torn och broar.

Innehåll

Tid vecka 4-7

 

Bedömning:

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt under lektioner
 • konstruera torn och broar
 • dokumentera arbetsgången med skiss, tillvägagångssätt och resultat

 

Lektionsplanering: 

För att lära dig mer om konstruktioner kommer du få: 

 • titta på bilder av olika konstruktioner
 • titta på filmer
 • i grupp diskutera hur man på bästa sätt får ett högt torn eller en bro som klarar av att bära saker, material och göra skiss
 • bygga olika konstruktioner
 • dokumentera arbetsgången genom att göra en skiss, skriva ner när du bygger din konstruktion och resultatet
 • gemensamt diskutera vad som gått bra och vad du vill ändra på till nästa gång
 • rita en skiss över din planerade konstruktion

 

Språkmål:

Du ska kunna använda begrepp som behövs för att prata om konstruktioner. 

Du ska kunna berätta skriftligt eller muntligt om arbetsgången när du konstruerar olika saker. 

Du ska kunna förklara dina tankar för andra. 

 

Digitala mål:

Du tittar på digitala ritningar av fackverk och broar.

 

Begreppslista: 

konstruktion

fackverk

material 

hållfasthet

byggnad 

torn

bro

skiss

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Konstruktioner

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Konstruera
 • Tk  1-3
Du bygger ett torn och en bro där du gör den stabil med hjälp av ditt material. Du ritar en skiss över din planerade konstruktion.
Du förklarar hur du byggt ditt torn och din bro och vad som gör den stabil. Du följer din ritade skiss när du bygger din konstruktion.
Dokumentation
 • Tk  1-3
Du gör en skiss på på din bro och kan berätta hur någon del på tornet och bron är gjord
Du gör en skiss på på din bro och kan förklara hur tornet och bron är byggt
Begrepp
 • Tk
Du använder tre av begreppen konstruktion, material, hållfasthet, byggnad, torn och bro
Du använder minst fyra av begreppen konstruktion, material, hållfasthet, byggnad, torn och bro
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: