Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skära i trä

Skapad 2020-01-14 10:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola F – 9
Din primära uppgift är skära fram ett motiv i trä, inspirerat av natur och/eller kultur. Du kan välja att göra en relief eller en intarsia. Ditt motiv kan t ex bli locket till ett skrin eller något annat som du du tycker passar ditt motiv bättre.

Innehåll

Du kommer att använda olika typer av eggverktyg i detta projekt. Om du väljer att göra en relief så kommer du att skära fram ett motiv i det mjuka trädslaget lind. En relief är ett motiv i olika nivåer, viktigt är att lära sig hur trä spricker och att kontrollera detta, det gäller i hög grad att planera i vilken ordning trät ska skäras bort. Om du väljer intarsia så ska du skapa ett motiv genom att passa ihop tunna fanérbitar av olika trädslag, som t ex det mörkbruna trädslaget valnöt och det ljusa björk. Motivet limmas i slutet fast på en massiv träskiva eller plywood. Under den senare fasen av projektet ska ditt motiv bli en del av något annat, det är din uppgift att skapa en funktion åt det.

 

Moment som ingår i arbetet

Idéarbete och planering

Träna på tekniker

Praktiskt arbete med det egna föremålet

Dokumentation / reflektion

 

Idéarbete och planering

I detta arbete ingår att bli medveten om vad som är en bra idé, att söka inspiration från olika håll, att försöka komma på olika möjliga idéer, jämföra dessa med varandra, välja, motivera valet av idé och att presentera idén så bra som möjligt. Det gäller också att försöka planera arbetet, om det gäller en relief är det t ex viktigt att planera de olika nivåerna och i vilken ordning man ska skära fram motivet. Det är alltså ett arbete som omfattar både tankearbete, skrivande och skissande. En möjlighet är också att presentera sin idé med hjälp av en modell av något slag. 

 

Bildspel 

https://docs.google.com/presentation/d/1atAfKKwEtHPekDHpSSTjcEkZYauHoij4dVVuMu6WwXA/edit#slide=id.g4ba5c955dd_0_20

 

Träna på tekniker

Du kommer att få göra en mycket enkel relief liksom en mycket enkel intarsia. Övningarna har flera syften. Genom övningarna får du kunskap och kan lättare göra ett val av teknik. Du får också kunskap som är viktig i ditt riktiga projekt. Och slutligen kommer du att vänja dig vid att ditt arbete i slöjdsalen ska dokumenteras under arbetets gång.

 

Praktiskt arbete med föremålet

Större delen av terminen går åt till detta

 

Dokumentation / reflektion

Under arbetets gång dokumenterar du ditt arbete i ett Google Drive - dokument. Du lägger in inspirationsbilder, liksom foton på skisser och ritningar, därtill reflekterar du fortlöpande med stöd av nedanstående frågor. Det är viktigt att du utvecklar dina tankar med exempel och förklaringar. Nedan finner du ett antal stödfrågor. Givetvis skriver du inte om allt varje gång. Du skriver om det som känns aktuellt, men viktigt är att du skriver om olika saker och sett över ett längre perspektiv får med många av frågorna nedan.

 

Stödfrågor för reflektion

Vad / hur har du  gjort?

Hur har det gått?

Vilka problem har du stött på?

Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

Har du behövt experimentera dig fram till lösningar?

Finns det moment som du behövt öva på?

Vad är nästa steg?

Har du lärt dig något nytt?

Varför gick det bra/dåligt?

Borde du ha gjort annorlunda?

Vad är viktigt att tänka på för att nå ett bra resultat?

Varför gör du som du gör? (motivera sina val)

Är det något som du funderar över?

Har du ändrat eller tvingats ändra din idé?

Hur bedömer du slutresultatet?

 

Exempel på instruktionsfilmer

Intarsia med sax och brytbladskniv
https://www.dinbyggare.se/intarsia-pa-faner/

Intarsia på Byggare.se

Svepa/basa

Svepasken

 

 

Ovanstående filmer finns försedda med QR-koder på nedanstående länk

https://docs.google.com/document/d/1ljYSJngYBaiwhQ_4z_zuEgJksiC1L8ziEv64HWdn7LI/edit

 

Matriser

Torpskolan Slöjdmatris Vt 19

OK
Bra
Avancerat
Utveckla idéer
Här bedöms hur du gör för att komma på bästa möjliga idé för det projekt du ska jobba med, dvs hur du söker inspiration och visar vad som inspirerat dig, hur du kommer på, presenterar och motiverar valet av idé.
Du för enkla resonemang och gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för utvecklade resonemang och gör tydlig skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för välutvecklade resonemang och presenterar din idé väl med skiss, ritning och/eller modell. På samma sätt dokumenterar du om idén förändras.
Reflektion / Bedömning
Här bedöms hur du reflekterar över / värderar din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du för enkla resonemang
Du för utvecklade resonemang
Du för välutvecklade resonemang
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: