Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala och likformighet samt kombinatorik.

Skapad 2020-01-14 11:01 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Matematik
-Vi ska under några veckor i början av terminen arbeta med skala, kombinatorik och likformighet. -Vi kommer även att avsluta terminen med ett projekt där vi behandlar området skala.

Innehåll

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området skala och likformighet

 • förklara begreppet skala utifrån ett förhållande mellan avbildning och verklighet
 • toka och avbilda i enklare skalor
 • ange skalan utifrån en sträckas avbildade och verkliga längd
 • beräkna sträckors längd utifrån kartor i olika skalor
 • hantera enhetsbyten vid längd
 • använda och förklara begreppet likformighet och jämföra med skala
 • använda och förklara begreppet kongruens

Mål för området kombinatorik

 • lösa uppgifter med enkel kombinatorisk genom att pröva sig fram, att rita tabeller och att rita träddiagram
 • göra enkla aritmetiska beräkningar

 

 Hur ska vi arbeta?

Vi ska under dessa veckor arbeta både enskilt och i grupp. Vi arbetar i boken, med Ipad och med problemlösning. 

Vi har genomgångar och vi tittar på program som handlar om bla skala. 

Vi kommer, i slutet av terminen, ha ett projekt ihop med tekniken där ni kommer att använda er av skala. 

Centralt innehåll:

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Filmer: 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-5/geometri/skala  

https://www.youtube.com/watch?v=Ttl7wJKV60A

https://www.youtube.com/watch?v=1UDnBSdp4EM 

https://www.youtube.com/watch?v=oEWfxKuk7zw

https://www.youtube.com/watch?v=uvg4MzhJ-ic 

Matriser

Ma
Skala och likformighet, kombinatorik och textuppgifter

Rubrik 1

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: