Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life on Scilly

Skapad 2020-01-14 11:01 i Rönnowskolan Kristianstad
The series deals with the everyday life activities of teenagers and brings up topics such as friendship, school, hobbies and dreams for the future.
Grundskola 8 Engelska
We are going to watch the English series "Life on Scilly" on UR.se. This will give you an opportunity to learn more about the English culture as well as develop your language skills

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi att gemensamt titta på UR:s serie Life on Scilly, där vi får följa fyra ungdomars liv på Scillyöarna utanför Englands sydvästra kust. Serien består av sex delar, och arbetet kring de olika avsnitten kommer att variera mellan att träna ord, delta i gruppsamtal, delta i samtal i helklass, hörförståelse och skrivuppgifter. Eftersom arbetet kan se olika ut vecka för vecka är det viktigt att du följer veckoplaneringen i Google Classroom. Det är även i Google Classroom som du kommer att genomföra dina tilldelade uppgifter. 

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

 • Du deltar aktivt i samtal kring serien vi ser. ( svarar på och samtalar om de frågor som ställs efter varje avsnitt )
 • Du för fram åsikter, ställer och besvarar frågor samt håller igång samtalet genom exempelvis följdfrågor
 • Du visar att du kan förstå och tolka innehållet genom att sammanfatta, diskutera och kommentera

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser en serie i sex delar
 • Vi för diskussioner om det vi har sett i grupper och i helklass
 • Vi lär oss om livet, kulturen och hur det är att växa upp på en liten ö
 • Vi skriver små texter och tränar på att sammanfatta det vi har sett
 • Vi lär oss att ställa följdfrågor och tränar på att hålla igång ett samtal

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formulera dig i tal ( gruppdiskussion)
 • Din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd
 • Din förmåga att förstå, sammanfatta och tolka innehållet i den serie vi tittar på
 • Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Life on Scilly

Lyssna - reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Du kan med stöd förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förståelse
Du kan med stöd visa förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse
Du kan med stöd agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Du visar din förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
-förståelse
Du kan med stöd välja och använda någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.

Tala och samtala - produktion och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Interaktion
-tala
I muntlig interaktion i kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid tala
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kommunikationens innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omvärlden
Du kan med stöd diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser där engelska används.
Reflektion
Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: