Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyper i Sverige VT20

Skapad 2020-01-14 11:04 i Bälinge skola Uppsala
Olika naturtyper i Sverige och hur ekosystemet fungerar.
Grundskola 4 Biologi
Naturen ser olika ut på olika platser i Sverige. Man säger att det finns olika naturtyper. Skogar bergsområden och sötvatten är exempel på tre olika naturtyper. Alla växter och djur finns inte överallt utan lever där de är bäst anpassade till sin miljö. I det här arbetsområdet får du lära dig vilka olika naturtyper det finns i Sverige.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Detta ska vi göra:

Vi ska lära oss om
-olika naturtyper i Sverige. 
-vilka djur och växter som lever i de olika naturtyperna.

Hur ska vi göra:
Vi får reda på fakta och information från olika typer av källor till exempel film och faktatexter. 

Vi kommer att träna på olika biologiska begrepp. 
 
Vi kommer att arbeta  i mindre grupper och i helklass.

I slutet av arbetsområdet använder du dina kunskaper när du och din grupp redovisar en naturtyp med tillhörande djur och växter.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper på lektionerna både muntligt och skriftligt samt i din redovisning. 

Förväntat resultat

Efter avslutat arbetsområde bör du:
- känna till olika naturtyper i Sverige och vilka djur och växter som hör hemma där.

-  kunna använda rätt begreppen  i samtal

-  ta ställning i olika frågor

- beskriva och förklara biologiska samband

- kunna sammanställa en egen faktatext om en naturtyp.

- kunna redovisa dina kunskaper för andra

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi

Söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda naturvetenskaplig information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa...
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa...
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag...
Använda begrepp
...med viss användning av biologins begrepp.
...med relativt god användning av biologins begrepp.
...med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: