Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-01-14 12:06 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundsärskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk
Vi lär oss om religion! Vi kommer att läsa om de tre största världsreligionerna och göra jämförelser mellan dessa.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att lyssna, samtala och skriva om tre stora världsreligioner.

Du ska få utveckla kunskap om kristendom, judendom och islam

Du ska få kunskap om vad som förenar och skiljer religionerna åt.

Bedömning - vad och hur

I arbetet bedöms:

Vad:

Din förmåga att skriva texter med hjälp av stödord.

Din förmåga att beskriva religionerna utifrån kunskapskraven i läroplan.

Hur:

Du kommer att få skriva faktatexter och göra en egen religionsbok.

Du får visa vad du har lärt dig med hjälp av bilder och berätta.

 

Undervisning och arbetsformer

I arbetet med de olika religionerna kommer vi att:

- Se levande julkrubban 

- Se filmer

- Lyssna till och läsa faktatexter

- Skriva faktatexter med hjälp av stödord och bilder

- Arbeta med kooperativa arbetsmetoder (samarbetsövningar) t.ex. EPA

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Några högtider och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  C 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  A 6
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnads-regler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan medverka i att beskriva och jämföra högtider eller berättelser inom kristendom och någon annan världsreligion.
  SO   3
 • Eleven kan medverka i att söka information om samhället från givna källor.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: