Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2020-01-14 12:57 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 5 Svenska
Vt-2020 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

I höst kommer vi att arbeta med texttyper. 

 • Argumenterande text

 • Instruerande text

 • Beskrivande text

 • Återberättande text

 • Förklarande text

Mål

 • Syfte (läroplanen nedan)
 • Centralt innehåll (läroplanen nedan)
 • Kunskapskrav (mellanstadiet, läroplanen nedan)

Undervisning (arbetssätt) 

 • APE - Alla, par, enskilt
 • Två veckor per text typ, tre lektioner i veckan
 • Kamrat bedömning

I helklass börjar jag med att introducera eleverna för aktuell text typ. Följande två pass arbetar eleverna i par för att öva på att skriva texttypen och sista tre lektionerna arbetar eleverna enskilt för att producera en egen text. Under kursen kommer vi arbeta med kamrat bedömning, det betyder att eleverna ger respons och feedback på varandras texter för att utveckla sitt skrivande.  

Bedömning

 • Enskilt skriftligt arbete

Dokumentation

 • Bedömning på Unikum tex kunkspakrav/kunskaper/lärlogg i respektive ämne

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: