Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-01-14 13:02 i Fjälkinge skola Kristianstad
Under några veckor kommer vi att arbeta med historia och Vasatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vasatiden 1523-1611 Vasatiden har fått sitt namn efter kung Gustav Vasa. Gustav gjorde Sverige till ett eget land. Vi ska under några veckor arbeta med Vasatiden och lära oss mer om vad som hände då.

Innehåll

Arbetssätt:
 • Genomgångar
 • Läsa fakta i böcker samt söka information på internet.
 • Se på filmer 
 • Diskussioner i grupper och helklass.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Läsa boken i Kungens spår och arbeta med texten.
Mål:
 • Känna till vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige.
 • Kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet.
 • Känna till spår av Vasatiden som finns kvar idag.
 • Kunna använda dig av ett källkritiskt tankesätt.
 
Bedömning:
 • Din kunskap om den historiska tidslinjen
 • Din kunskap om vem Gustav Vasa var och vad han har haft för betydelse för Sverige.
 • Kunna förklara reformationen och vad den innebar.
 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området.
 • Om du kan visa på spår av Vasatiden som vi kan se än idag.
 • Din förmåga att jämföra olika källor.

 

Hur ska det bedömas:
 • Löpande bedömningsuppgifter under arbetets gång
 • Skriva en nyhetsartikel om en historisk händelse från Vasatiden.
 • Bedömning kommer ske både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoker
Varför Medeltid övergick i Vasatid och vad som hände då.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad som hände när Medeltiden övergick i Vasatiden.
Reformationen
Redogöra för begreppet och vad det innebar för Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt återge vad begreppet ”reformation” innebar under Vasatiden.
Skeenden
Förändringar som skedde under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon förändring som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden.
Spår i vår tid
Förändringar från Vasatiden som vi än idag har kvar spår av.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt påvisa samband mellan någon förändring från Vasatiden och spår av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt påvisa samband mellan några förändringar från Vasatiden och av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt påvisa samband mellan flera förändringar från Vasatiden och vad av den som lever kvar i vårt samhälle idag.
Gestalter under tidsepoken
Tex. kungar, vetenskapsmän, upptäcktsresande, reformator, boktryckare
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för någon person som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt redogöra för några personer som var framträdande under tidsepoken.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för flera personer som var framträdande under tidsepoken.
Ämnesspecifikaord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: