Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2020-01-14 13:15 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Vi vill ge barnen: • möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. • möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. • nyfikenhet samt utmana och stimulera derasstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Innehåll

 

Tidsstart/period:

Under hela 2020

 

Ansvarig: Alla pedagoger på förskolan

 

Barngrupp: Samtliga barn som går på förskolan kommer att få delta, vi kommer att dela barnen i mindre grupper.

 

Material som behövs:

Saker att bygga banor med, bollar, musik

Det vi hittar i skogen, naturmaterial, även böcker, ipad

Olika material som vi kan utforska med, bland annat NTA-låda

 

Nulägesbeskrivning:

Vi har valt motion, rörelse och motorik då vi upplever att barnen blir mer och mer stillasittande.

Vi upplever att det är få av barnen som har någon relation eller kunskap om våra djur och naturen. 

Vi ser ett stort intresse hos barnen att ha vattenlek både inomhus och utomhus vilket vi tar till oss och vill låta barnen utforska och få mera kunskap om detta.

 

Beskrivning av aktivitet:

Genom att vi introducerar olika former att använda vår kropp på som tex rörelselekar, sång och dans, vistelse i skogen, rörelsebanor, bollekar och vårt eget motionslopp som vi kallar vårruset.

Genom att arbeta med barnen både teoretiskt och praktiskt. Forska på olika vis om Djur och Natur genom att söka kunskap på biblioteket, nätet och ta vara på varandras kunskaper. Vistas regelbundet i naturen under olika årstider. Och även använda färdiga pedagogiska material som finns på förskolan.

Genom praktiska planerade aktiviteter får barnen uppleva vatten på olika sätt.
Vi kommer att jobba i olika grupper och utföra olika experiment med hjälp av kommunens pedagogiska material, NTA. Även ha olika former av lek med vatten där barnen får utforska och uppleva vattnets olika egenskaper och former av densitet.
I samtal, utforskande och dokumentation med barnen talar vi om vad vi använder vattnet till.

 

Syftet med aktiviteten är att:

Då vi upplever att barnen blir mer och mer stillasittande vill vi ändra trenden till att utöva motion och rörelse med glädje.
Motionen, rörelsen och motoriken går hand i hand. Lustfylld rörelse skapar bättre förutsättning för ökad motorikutveckling. Med en utvecklad motorik har man lättare att känna glädje till motion.

Vi tittar och lär oss om Djur och Natur i vårt närområde. Syfte är att barnen ska få en förståelse och visa aktsamhet inför vår Djur och Natur. Vi vill att barnen ska skapa en relation, ett intresse och utökad kunskap om Djur och Natur.
Genom att göra barnen medvetna om Djur och Natur i tidig ålder vill vi skapa förutsättningar att värna om dessa värderingar livet ut.

Vi kommer att på olika sätt och nivåer arbeta med vatten.
Syftet är bland annat att lära sig om vattnets egenskaper och vilken betydelse vattnet har för oss. För att det är ett spännande område och för att barnen har visat ett intresse för vatten på olika vis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: