Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanprojekt "Den magiska dörren"

Skapad 2020-01-14 13:27 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Arbeta utifrån skrivprojektet huset.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Har du någon gång funderat över vad som finns bakom en speciell dörr du inte har nyckel till? Den magiska dörren är ett roman- och bildprojekt skapat av Josef Sahlin. Din fantasi i samspråk med vissa färdiga instruktioner kommer att utmynna i din egen roman. Du utvecklar din skrivförmåga inom olika texttyper, arbetar med kamratbedömning och bearbetar dina texter efter utvecklingstips. Dessutom skapar du bilder, under bildlektionerna, som förstärker och ytterligare levandegör dina texter.

Innehåll

 

 

Vad är syftet?

Du ska utveckla din förmåga att: 

 • formulera dig i skrift
 • följa instruktioner
 • skriva olika slags texter med olika uppbyggnad och olika språkliga drag
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet 
 • kombinera text med bilder 
 • bearbeta text efter kamratbedömning och utvecklingstips

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att: 

 • skriva för hand och på dator
 • träna på att följa instruktioner för respektive kapitel
 • träna på- och skriva olika texttyper
 • träna på stavningsregler och meningsuppbyggnad
 • ge respons på lärkamraters text
 • ta emot och bearbetar din text efter kamratrespons
 • förstärka texten- och textens budskap med bilder

 

Hur bedöms du?

Dina lärare bedömer kvalitén på:

 • struktur, skrivregler och meningsuppbyggnad i dina texter
 • hur du ger- och tar emot kamratrespons på text
 • hur du bearbetar dina texter efter kamratrespons
 • gestaltande beskrivningar i dina texter
 • handlingen och röda tråden i dina texter
 • bilderna och hur väl de samspelar, förstärker och levandegör dina texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Den magiska dörren

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt med förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt med god språklig variation.
Skrivregler och stavning
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Bearbetning
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Text och bild
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: