Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en egen låt!

Skapad 2020-01-14 13:33 i Bergaskolan Uppsala
Eleverna ska i grupper få skriva en text och sen göra en låt av texten.
Grundskola 6 Musik
Du kommer att göra en egen låt, antingen själv eller tillsammans med en kompis. Du/ni ska skriva en text som ni sedan ska göra musik till så att det blir en låt! Kanske en visa, en poplåt, en rocklåt, en rap, du bestämmer själv!

Innehåll

Planering

Arbetet kommer sträcka sig över fyra-sex lektioner. Vid första tillfället kommer vi gå igenom hur en låt är uppbyggd. Att det finns många olika sätt och tekniker att skriva en egen låt på tex visa, poplåt m,m.

Vi kommer också gå igenom hur man kan tänka när man gör en melodi och musik till en text. Ni kommer sen få sitta enskilt eller i par och skriva texter och när de är klara får ni använda gitarrer, piano och lägga till ackord till låten. Ni ska sen öva in låten och kunna framföra den tillsammans antingen för klassen eller enskilt för musikläraren och fundera över ert arbete. Hur är låten uppbyggd? Hur har vi gjort för att skapa låten? Vad tänker/känner du när du hör låten? Fundera också över din roll i gruppen.

 1. Konkretisering av syfte

Du kommer att få öva dig på att utveckla dina förmågor på olika instrument och sång.

Du kommer att få öva dig på att utveckla din förmåga att skapa musik. Skriva text och musik och hur ackord och text samverkar.

Du kommer att få öva dig på att utveckla din förmåga att resonera om hur det gick att skriva en låt.

 

2. Undervisningens innehåll 

 

Du kommer att få spela olika låtar från t ex visa, poplåtar, blues.

Du kommer att få lite olika tips på hur man kan göra när man ska skriva en låt.

Det kommer att bli ett arbete där du arbetar enskilt eller i par.

Du kommer att få spela på något ackordsinstrument när du kommer på vilka ackord du ska ha till din låt.

3. Bedömningsuppgifter

Beskriv hur du kommer att bedöma eleverna utifrån de aktuella kunskapskraven. 

När du/och din kompis har gjort en egen låt med text och ackord så kommer ni att få spela upp den för klassen eller enskilt för musikläraren.

Du ska lämna in din låt skriftligt.

Du kommer att bedömas för hur du deltager i din grupp/enskilt och vad du har gjort för att uppgiften ska bli klar.

Du kommer att bedömas för hur du deltager på lektionerna, både i diskussioner och praktisk arbete (spel på instrument och sång).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: