Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Popkonst och färglära

Skapad 2020-01-14 14:08 i Gottsta skola Norrtälje
Arbete kring konstnären Andy Warhol.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vad är popkonst? Hur används färglära i popkonsten? Vilka kända popkonstnärer finns och hur kan vi inspireras av deras konst idag?

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med färglära och popkonst.Hur ser popkonst ut, och på vilket sätt skiljer den sig från äldre konst? Vilka är grundfärgerna och komplementfärgerna och hur kan man använda dessa för att skapa starka kontraster mellan färger när man målar? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under kommande veckor. 

 

Konkreta mål

Under detta område kommer du att utveckla din förmåga att...

...måla med temperafärg när du gör en färgcirkel. 

...blanda grundfärgerna för att få de mellanliggande färgerna i en färgcirkel. 

...färglägga en färdig förlaga i popkonstanda. 

...förstå vad begreppet komplementfärger betyder, samt måla med sådana.

...känna till några konstnärer som målar popkonst. 

...analysera och resonera kring bildernas uttryck i popkonsten. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma hur du arbetar med de olika momenten inom området och hur du kan analysera och resonera kring de olika bilderna. 

Undervisning:

Vi kommer att titta på bilder av olika popkonstnärer, för att sedan diskutera och analysera dessa, samt jämföra med andra konststilar. Du kommer att hämta inspiration i redan färdiga popkonstbilder för att du ska kunna göra en egen popkonstbild. 

Vi kommer att gå igenom grundfärgerna och komplementfärgerna. 

Du kommer att få måla en egen färgcirkel med temperafärger i form av ett ögat för färgcirkel är själva irisen. 

Du kommer att få färglägga en Coca-cola flaska utifrån popkonstens uttryck och då använda komplementfärgerna. 

Uppgifter

 • Popkonst

 • Färgcirkel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Popkonst och färglära

ARBETSPROCESSEN I BILD
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Initiativförmåga, ansvar och självständighet
Visar ibland eget initiativ och ansvar, Visar viss självständighet i arbetet.
Visar oftast eget initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Visar alltid eget initiativ, ansvar och arbetar helt och hållet självständigt.
Förstå och arbeta efter muntlig och skriftlig instruktion och handledning.
Arbetar till viss del efter information och handledning. Behöver stöd ganska ofta för att repetera information och få mer handledning.
Förstår och arbetar oftast efter given information och handledning. Behöver sällan stöd.
Förstår och arbetar efter given information och handledning.
Ideér, möjligheter och problemlösning.
Har ibland egna ideér och löser enklare praktiska problem med viss hjälp.
Utgår ofta från egna ideér och ser flera möjligheter i praktisk problemlösning.
Utgår alltid från egna ideér, ser flera möjligheter och väljer passande lösning på praktiska problem.
Material, tekniker och metoder.
Kan ibland använda passande material, teknik och metod.
Kan oftast använda passande material, teknik och metod.
Kan alltid använda passande material, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Kan ibland anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan oftast anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan alltid anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.

TOLKNING AV BILDER
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reaktioner på konstverk.
Sätter ord på och reflekterar över sitt intryck av ett konstverk. T.ex. ”Jag tycker den är rolig för att...”
Utvecklar sina tankar och motiverar sitt intryck av ett konstverk. T.ex. ”Jag tycker den är rolig för att den har en annorlunda katt på. Jag gillar bilder som inte är på riktigt, det påminner mig om...”
Analyserar, motiverar och förklarar sitt intryck av ett konstverk. T.ex. ”Jag tycker den är rolig för att den är overklig, den känns som en dröm. Drömmar får mig att fantisera fritt”
Beskrivning av konstverk
Beskriver detaljer i bilden på ett enkelt sätt. T.ex. färgnyanser, bakgrund/förgrund.
Beskriver bildens komposition utifrån detaljerna. T.ex. ljussättning, stil, teknik, lutningar och riktningar, perspektivbegrepp.
Utförlig beskrivning med flera bildbegrepp som ger en röd tråd, vilket gör bilden levande för mottagaren. T.ex. bildbeskrivande begrepp så som komplementfärger, nedtonat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: