👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fasta ämnen och vätskor

Skapad 2020-01-14 14:23 i Allerums skola Helsingborg
Planering för arbetsområde "fast eller flytande", NTA - Naturvetenskap och teknik för alla.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
NTA är en förkortning på Natur och Teknik för Alla. I temat "Fasta ämnen och vätskor" kommer du att få experimentera med olika föremål och ämnen för att kunna beskriva/jämföra deras olika egenskaper. Naturvetenskapen ha sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna: 

- känna till olika föremåls egenskaper.

- beskriva likheter och olikheter mellan olika föremål och ämnen. 

- känna till och kunna använda olika begrepp som vi lär oss i temat "Fast och flytande" 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att genomföra ett flertal experiment.

Experimenten kommer att utföras i mindre grupper.

Inför en del experiment görs en hypotes om hur man tror att resultatet kommer att bli.

Efter varje experiment  ges möjlighet att beskriva och förklara hur det gick, både muntligt och skriftligt, samt jämföra med hypotesen.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan

Det som ligger till grund för bedömningen är:

-ställa en hypotes, utföra enkla experiment och därefter jämföra sin hypotes med resultatet

-delta i samtal och diskussioner med hjälp av sina slutsatser och nya erfarenheter.

- analysera/dokumentera dina resultat. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3