Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning barngruppen Vt-20

Skapad 2020-01-14 15:02 i Föräldrakooperativet Illbattingen Fristående förskolor
Förskola
Vi börjar vårterminen med att kartlägga barnens intressen, för att kunna sammanställa ett par intresseområden som mynnar ut i terminens tema/projekt.

Innehåll

Innehåll

Vi avslutade höstens tema innan jul och vi har precis bytt arbetslag så vi behöver nu kartlägga barngruppens intresse på nytt. Vi upplever att barngruppen är väldigt spretig och tar nu veckorna fram till början på februari på oss att kartlägga.

Kartläggning barngruppen

Vår barngrupp behöver på olika sätt mycket stöttning i det sociala samspelet, empati, lek, utveckling/lärande och trygghet.

Flera av barnen behöver stöttning i form av att en vuxen är nära och tillgänglig som stöd i de flesta situationerna.

Barngruppen består av 17 barn. Det är en rätt jämn fördelning mellan åldrarna, 5st 3 åringar, 5st 4 åringar och 7st 5 åringar.

Mål

 Att få syn på inom vilket område ett nytt tema skulle kunna hamna och att introducera ett nytt tema/projekt.

Arbetsformer

Vi erbjuder barnen att testa så många olika aktiviteter som möjligt, samt att vi observerar genom skrift och foto vad barnen leker med och vad de samtalar om.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18
  • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: