Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering samhällskunskap, åk 8, v 51-v 5

Skapad 2020-01-14 15:03 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Gylle skola, VT 2020, SO – samhällskunskap, åk 8, Arbete och arbetsmarknad

Innehåll

Pedagogisk planering samhällskunskap:

Arbete och arbetsmarknad

Arbetsområdet Arbete och arbetsmarknad ska ge och utveckla kunskaper om arbetsmarknaden nationellt, regionalt och globalt med utgångspunkt i svensk arbetsmarknad.

 

Tidsplan

  • Vi arbetar med arbete och arbetsmarknad vecka 51 (2019) – 5 (2020).

 

     Förmågor att utveckla - mål

·         Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

·         Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

·         Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Centralt innehåll (ur Lgr 11)

Arbetssätt, metod och material

·         Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer, bilder, statistik. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat arbetsblad, häften och uppgifter i läroböcker.

 

Bedömning och betygsättning

·         Prov vecka 5: Arbete och arbetsmarknad. 8A onsdag, 8B fredag, 8C fredag, 8D onsdag, 8E fredag.

·         Deltagande på lektioner.

·         Skriftliga inlämningsuppgifter (häfte lämnas in). Övrig visad kunskap.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: