Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Etik och Moral

Skapad 2020-01-14 15:06 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR
Tema Etik och Moral.

Innehåll

Innehåll 

Etik och moral

Arbetssätt

 • Titta på olika filmer, UR; "Ugglan och kompisproblemet" och svt play; "Eva och Adam" som berör etik och moral på olika sätt. T.ex. vänskap, att säga nej, att säga förlåt, att det är okej med "olika" osv. Prata om detta efteråt och förstärka diskussioner med bilder och TAKK.
 • Spela spel som är kopplat till temat.
 • Titta och lyssna på sagan om "Elefanten Elmer".
 • Jobba med bild på olika sätt och som är kopplat till temat.

Bedömning

Att kunna uttrycka sina egna känslor på det sätt som passar bäst genom t.ex. ord, bild och/eller tecken. 

Att kunna tolka och förstå sin omgivning så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
  ESE  -
 • Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
  INI  -
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
  INI  -
 • Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.
  INI  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: