Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt- digital stencilering. Vt 2020

Skapad 2020-01-14 15:09 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Bild
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Avsnitt 1

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Vad ska jag göra?

Du ska göra en porträttmålning i stencil teknik. 

Hur ska jag göra det?

Gör såhär: 

1) Ta ett fotografiskt självporträtt (Selfie) eller hitta en bild på någon person från nätet.

2) Öppna bilden i programmet "Editor Pixlr". 

3) Skapa en digital stencil genom att följa instruktionsvideon "Year 8 Stencils Pixlr Demo" på youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=fbEL1PsDa-o

4) Ta fram din stencil på projektorn. 

5) Teckna av och markera var du ska ha dina färger. 

6) Färglägg bilden  

 

Varför ska jag göra det här?

Centralt innehåll: Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Det är viktigt att vi provar på och blandar olika tekniker

I den här uppgiften kommer vi att jobba mycket digitalt och du kommer att få lära dig hur man enkelt kan skapa en digital stencil i redigeringsprogrammet Editor Pixlr. Samma teknik används av graffitikonstnärer.

Begrepp: Du ska ha översikt över panelen Verktyg i Editor Pixlr och de ord som kommer upp i instruktionsvideon. 

Matriser

Bl
Bild 7-9

Huvudkriterier

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9   Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9   Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: