Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 v. 51-8

Skapad 2020-01-14 15:10 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Nu har vi kommit fram till det superbra verktyget Algebra – generell matematik med hjälp av bokstäver som symboliserar okända tal (variabler) – som vi vill, och behöver, lära oss. Vi kommer att träna på att beskriva och tolka vår omgivning och händelser omkring oss med algebraiska uttryck och formler. Vi kommer också använda algebran för att teckna och lösa olika problem med hjälp av ekvationer. För att kunna göra detta behöver vi först lära oss ett gäng bra metoder.

Innehåll

 

PP & Matteplanering för åk 8                                 v. 51-8

 

Kapitel 3 ALGEBRA, i Matte Direkt åk 8

 

Centralt innehåll

 

Algebra, åk 7-9

§  Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

§  Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

§  Metoder för ekvationslösning

Problemlösning, åk 7-9

§  Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer, samt värdering av valda strategier och metoder.

 

Innehåll som vi jobbar med under perioden:

 

Grundkurs:

 • Tolka och själv skriva uttryck
 • Förenkla parentesuttryck
 • Multiplicera in variabler i parenteser
 • Lösa ekvationer med parentesuttryck
 • Lösa ekvationer med x i båda leden
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Programmera med kod

 

Fördjupning:

 • Räkna med svårare parentesuttryck
 • Lösa ekvationer med x i båda leden
 • Själv beskriva svårare figurers area med hjälp av algebraiska uttryck
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Konjugatregeln
 • Faktorisering av uttryck

 

 

Matteord

Uttryck, Obekant, Variabel, Konstant, Ekvation, Prövning, Summa, Differens, Kvot, Led, Balansmetoden, Parentes

 

Eget ansvar / Läxor / Läxhjälp:

Nedan följer en planering som, om du följer den och förstår matematiken, ger möjlighet att nå hela betygsskalan från E-A.

Inför varje ny vecka ska du se till att du ligger i fas med planeringen. Det innebär att du måste räkna hemma det du inte hinner i skolan.

Behöver du lite extra tid på dig, eller mer hjälp, så finns det läxhjälpstid onsdagar kl 14.30-16.30 i sal A220, du kan också välja att följa E-C-planeringen för lite lugnare tempo. Möjligheten att räkna samma sak på Blå kurs finns också, prata med din lärare.

 

I matematik är det viktigt att DU tar eget ansvar för att hänga med, använd din lektionstid på bästa sätt!

 

 

Vecka

Tid

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med för

E-A

Uppgifter att jobba med för E-C

50

 

3 lektioner

-          Andra chansen

-          Repetition av algebra

-          Uttryck med variabler https://www.youtube.com/watch?v=BUdOMdWz1Oo

-          Ekvationer med balansmetoden https://www.youtube.com/watch?v=dfhQuMnUBpo

 

Aktivitet: Matteva.fi

 • Förenkla polynom (välj bort ’andra graden’ och med parenteser) vill du ha det svårare välj ’med parenteser’
 • Multiplicera polynom
 • Teckna ekvationer

 

Grön kurs:

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Grön kurs:

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

51

 

2 lektioner

-          Programmering s. 71 och ’Hour of Code’

 

 

2

2 lektioner

Aktivitet: Algebra till 1000 och Matteva.fi (se ovan)

 

Grön kurs:

-          Ekvationer med X i båda leden https://www.youtube.com/watch?v=j-s_VTKDyEA&index=11&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p

 

Grön kurs:

 

 

13, 15

 

 

Grön kurs:

 

 

13, 15

3

3-4 lektioner

(En lektion bort pga UMO?)

-          Ekvationer med X i båda leden, forts https://www.youtube.com/watch?v=j-s_VTKDyEA&index=11&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p

-           Addition och subtraktion med parenteser https://www.youtube.com/watch?v=pRZuBlsjCwI

-           Ekvationer med parenteser
https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA

-          Prövning – att kunna kontrollera sitt svar och sin lösning, Toppengrej!
https://www.youtube.com/watch?v=UnnKkyOr57Q

 

Aktivitet: Matteva.fi (se ovan)

 

17, 19, 20, 22

 

 

24-28

 

30-34

 

Grön kurs:

20, 21

 

24-26

 

30-32

4

 

4 lektioner

-          Multiplikation med parenteser https://www.youtube.com/watch?v=ncSRkqnCphM

 

-          Multiplikation med parenteser, forts.

 

-           Problemlösning med hjälp av ekvationer https://www.youtube.com/watch?v=BKgN3W-HyFU

 

-          Övningsdiagnos s. 114, uppg. 1-11

 

36-39

 

 

41-45

 

46-48, 50-54

 

 

Grön kurs:

36-38

 

41-44 (a,b)

 

46-47, 49-50

5

 

Utv.-samtal månd-onsd eftermiddag

(Antalet lektioner varierar beroende på klass)

DIAGNOS/E-prov första lektionen

-          Mer om uttryck med variabler

-           Ekvationslösning https://www.youtube.com/watch?v=h0MKPMKKoAg&list=PLC0uA88O8pF8_Tum1ZNkqz9S-F9Ns0x3p&index=10

 

 

1-5

6-8

 

Repetera enligt instruktioner eller räkna i Repetitions-häftet.

6

3 lektioner

(Idrottsdag tisdag 4 februari)

 

 

-          Mer om uttryck med parenteser
https://www.youtube.com/watch?v=NqwXGszDTd8

-          Konjugatregeln
https://www.youtube.com/watch?v=upMil5Z0ur0

 

9-14, 15-22

 

23-29

 

 

Repetera enligt instruktioner eller räkna i Repetitions-häftet.

 

7

4 lektioner

 

Inför provet

 • Se till att du kan det du behövde repetera från Diagnosen
 • Repetera Grön kurs
 • Repetera Röd kurs
 • Repetitionshäftet
 • Repetition 11-14, s. 268-271
 • Räkna Svarta sidor, s. 132-133
 • Matteva.fi
  • Förenkla polynom (välj bort ’andra graden’ och med parenteser) vill du ha det svårare välj ’med parenteser’
  • Multiplicera polynom (Röd/Svart)
  • Teckna ekvationer
  • Ekvationer 3 – flytta över

30-33

34-41

 

 

Repetera enligt instruktioner eller räkna i Repetitions-häftet.

 

Vill du öva extra på problem-lösning gör också s. 108-109

8

4 lektioner

Fortsätt repetera, se ovan

 

PROV onsdag 19 februari

 

Programmera med kod s. 110-111

 

 

9

 

 

SPORTLOV

 

 

 

Tips!

För dig som siktar på de höga betygen, och tidigt känner dig säker på ekvationslösning, så rekommenderar vi att du tränar mycket på problemlösning sid. 108, 109, 129, 132, 133 samt arbetsblad 3:7, 3:8, 3:12 och 3:13. Det är här som svårigheten ligger – att själv skapa ekvationer! Du kan inte lära dig alla problem men du kan lära dig att känna igen strukturer av problem…

Matriser

Algebra åk 8 v. 51-8

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: