👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset, uppdrag språk och matematik

Skapad 2020-01-14 15:17 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola F – 1 Matematik Svenska
Under våren ska du få vara med och starta ett dunderkalas tillsammans med jätten Jalle och älvan Tindra. Du får olika uppdrag av Jalle och Tindra, dessa ska du på olika sätt få lösa tillsammans med dina klasskamrater. Uppdragen ger dig tillfälle att utveckla språkliga, matematiska och kreativa förmågor.

Innehåll

DUNDERKALASET 

 

 

Eleverna får följa med Jalle och Tindra under deras dunderkalas och hjälpa till med förberedelserna inför kalaset.

Boksamtal om sagan och samtal kring problemlösningen. 

Träna på det logiska tänkandet och att samarbeta. 

Träna på förståelsen för matematiska begrepp.

Samarbete med hjälp av bild och text.

 

Temat kommer att innehålla

 • Högläsning/läsförståelse
 • Samtal
 • Skapande
 • Matematik
 • Svenska
 • Digitala verktyg

 

 

Vi kommer att arbeta i blandade grupper, i par och enskilt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -