Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5, Favorit matematik 5B

Skapad 2020-01-14 15:20 i Danmarks skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under vårterminen att arbeta med Favorit matematik 5B.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med:

 • de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. 
 • att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion.
 • att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform.
 • att träna tabeller och diagram.
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. 
 • medelvärde, typvärde och median.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
 • läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal.
 • jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter.
 • läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram.
 • förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
 • förstå sambandet mellan procent, bråk och decimalform.
 • utföra beräkningar med enkel procent i vardagliga situationer.
 • använda multiplikation och division för beräkningar av tal i decimalform.
 • bedöma rimligheten i dina beräkningar.
 • lägesmåtten medelvärde, typvärde och median och hur de kan användas vid statistiska undersökningar.

Undervisning och bedömning

Detta kommer du lära dig genom att:

 • lyssna på genomgångar
 • arbeta i matematikboken
 • använda konkret material
 • föra matematiska resonemang i par, grupp och i helklass.

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner.
 • skriftliga prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: