Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Unit 1

Skapad 2020-01-14 15:46 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 5 Engelska
Unit 1 - Kapitel 1 till 3

Innehåll

Unit 1

Under veckorna 3 till 6 kommer vi att jobba med kapitel 1 - 3. 

Vi kommer att jobba reading, listening, writing and speaking skills.

VI kommer att 

I slutet av Unit 1 ska eleverna kunna skriva och presentera en instruktion över hur man tillexempel kan bli en gamer, en sportig person, en kattälskare etc.  De kommer även att få lyssna på och läsa instruktioner och texter om personer och deras egenskaper.

I Unit 1 kommer vi även att jobba med följande språkliga företeelser

-        Böja verb i presens (ex, run – runs, fly – flies, miss – misses)

-        Använda ordningstal (ex, the first, the second etc.).

-        Komparera adjektiv (ex, flexible – more flexible – the most flexible).

Vi jobbar med följande lärandematris.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 1-6 Kunskapsöversikt, Hålta-Marstrands skola

Kunskapsöversikt engelska åk 1-6

Pågående
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
redogör för och kommenterar...i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
i enkel form det mest väsentliga av innehållet
i enkel form det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer
översiktligt helheten och väsentliga detaljer
Eleven
(samt) agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med...
godtagbart resultat
tillfredsställande resultat
gott resultat
Eleven
väljer och använder sig...för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna
av någon strategi
i viss utsträckning av strategier
i viss utsträckning av strategier
Eleven
väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion...
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Eleven
formulerar sig ...i muntliga framställningar av olika slag
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Eleven
formulerar sig... i skriftliga framställningar av olika slag
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Eleven
bearbetar och gör... förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
enstaka enkla
enkla
enkla
Eleven
uttrycker sig...i muntlig interaktion
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven
uttrycker sig... i skriftlig interaktion
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven
väljer och använder sig av...som löser problem i och förbättrar interaktionen
någon strategi
några olika strategier
flera olika strategier
Eleven
kommenterar...några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
i enkel form
i enkel form
översiktligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: