Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning

Skapad 2020-01-14 16:00 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer att träna stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att träna stavning av konsonantförbindelser, ng-ljudet, å- och ä-ljuden, ljudstridigheterna j-, sj- och tj-ljuden, dubbel eller enkel konsonant efter vokal. Med hjälp av omväxlande träning kommer du att bli säkrare på stavning under denna period.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar på de olika stavningsmomenten med exempel på vanligt förekommande ord.
 • Enskild träning i egen takt på det aktuella stavningsmomentet.
 • Spel på ipads.
 • Vi ser på filmer från "Livet i bokstavslandet"

Kunskapskrav åk 3:

Bedömning:

Du ska kunna

 • granska dina egna texter samt göra de ändringar som behövs vid stavning.
 • granska dina kamraters texter samt ge förslag på ändringar vid stavning.
 • skriva rättstavade texter med ord som ingår i ditt eget ordförråd.

Detta kommer vi att följa upp fortlöpande under skolarbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: